Rekreacijske dejavnosti:

  • Priprava in vzdrževanje 4 peščenih igrišč

  • Rekreativno igranje tenisa za člane in nečlane kluba

DEJAVNOSTI, NAMENJENE VSEM OBČANOM:

  • Teniška šola od maja do oktobra

  • Teniški tečaji za odrasle in mladino -začetni,nadaljevalni od maja do oktobra

  • Turnirji za posameznike in pare od maja do oktobra

Izobraževalne dejavnosti:

  • Teniška šola

  • Začetni in nadaljevalni teniški tečaji

  • Dan odprtih vrat na teniških igriščih-vadba s teniškim topom


 

IZVLEČEK IZ ZAPISNIKA

 

Rednega občnega zbora Teniškega kluba Šentjur, ki je bil v torek, 24.02.2015 v prostorih Teniškega kluba Šentjur.

Med pomembnejšimi sklepi zbora so tudi naslednji:

 Ad/5 Določitev članarine za leto 2015

 ČLANARINA:

ODRASLI                         70,00 EUR

UPOKOJENCI                  63,00 EUR

ŠTUDENTJE                     41,00 EUR

DIJAKI                              33,00 EUR

OSNOVNOŠOLCI           15,00 EUR

 Popust pri večjemu številu članov ene družine je naslednji:

- 2 člana                                 -10%

- 3 člani                                 - 20%

- 4 člani                                 - 30 %

Zaradi lažje evidence plačujte članarino za vsakega člana posebej in upoštevajte priznani popust. TRR: 06000-0119399636 pri Banki Celje. Članarino lahko poravnate tudi v klubskih prostorih vsako  sredo od 18.-20.ure.

Zadnji rok za plačilo članarine je 30.05.2015.

Vse morebitne informacije in pojasnila dobite na telefonski številki Vouk Dare  041 718 301 ali Poštrak Anton –oskrbnik igrišč in klubskih prostorov 041 408 514.

  

Teniški pozdrav

Upravni odbor

 


PRIDRUŽITE SE NAM NA

 

Copyright © 2012 TK Šentjur   cp