PRAVILA TEKMOVANJA –  PIRAMIDA TK ŠENTJUR 2018

PIRAMIDA TK ŠENTJUR 2018

Začetni vrstni red piramide se oblikuje glede na uvodni klubski turnir posameznikov. Cilj piramide je doseči vrh. To dosežemo z izzivanjem in premagovanjem igralcev, ki so uvrščeni višje od nas.

SPLOŠNO

1. Piramidni teniški izziv se igra po načelih športnega «fair-playa«, igralca si sodita sama. Dvoboji se igrajo na en dolgi set do 9, v primeru rezulteta 8 : 8 se igra »tie-break«. PRAVILA PIRAMIDE

2. Igralec lahko izzove igralce v svoji vrsti, ki so na njegovi levi strani vrste. Igralce, ki so v zgornji vrsti, pa izziva tako, da sme izzvati le tistega, ki se v zgornji vrsti nahaja desno od izzivalca. Izjema so igralci na poziciji 1-4, kjer vsak lahko izzove kateregakoli nad sabo.

3. Igralec, ki izgubi dvoboj, ima pravico do povračilnega dvoboja šele po 10-ih dnevih.

4. Igralec, ki je izzvan, mora sprejeti izziv in odigrati dvoboj v 7-ih dnevih od dneva izziva, sicer se šteje, da je dvoboj izgubil.

5. Igralec lahko izzove le igralce, ki so prosti oziroma še nimajo dogovorjenega dvoboja, ne pa tudi igralcev, ki že imajo dogovorjen termin piramidnega igranja.

6. V trenutku, ko se dogovori piramidni izziv mora izzivalec urediti rezervacijo igrišča, vpisati predvideno tekmo v zvezek (pri vpisu se najprej navede izzivalec,nato izzvanec) in po odigrani tekmi v zvezek vpisati rezultat tekme (dolžnost izzivalca). V primeru zmage izzivalca se zamenjajo mesti na piramidi.

7. Istočasno lahko igralci piramide zasedajo samo 2 igrišča.

8. Izzivalec mora priskrbeti nove žogice. Uradne žogice za igranje piramide so Dunlop Fort.

9. Piramido lahko igrajo samo člani in članice kluba s poravnano članarino. Po poteku roka za plačilo članarine se bodo iz piramide izločili vsi, ki nimajo poravnane članarine. V primeru naknadnega plačila se bo igralec uvrstil v ponovno igranje piramide na zadnje mesto. 

 

KDAJ LAHKO IGRALEC ZAVRNE IZZIV

10. Izziv lahko igralec znotraj meseca zavrne le v primeru, če je v tekočem mesecu že odigral najmanj 3 dvoboje in je bil hkrati v vsaj 2 dvobojih izzvan s strani drugega igralca.

11. Izziv lahko igralec zavrne v primeru, če je poškodovan ali če zaradi drugih obveznosti razumno ni dosegljiv najmanj 7 dni.

12. V primeru, da se izzvani igralec v 48 urah ne odzove na telefonske klice, se ga izzove preko SMS-a in o tem obvesti vodjo tekmovanja. Če tudi od poslanega SMS-a v roku 48 ur ni odziva se dvoboj registrira b.b. v korist izzivalca. DRUGE OBVEZNOSTI IGRALCEV

13. Vsak igralec mora mesečno odigrati vsaj dva dvoboja, sicer izgubi 5 mest na piramidi. Izjema so igralci na mestih 1, 2, 3 in 4. Igralcu na mestu št.1 ni potrebno izzivati, zato tudi v primeru, da ne odigra nobenega dvoboja, ne izgubi mesta na piramidi. Igralci na mestih 2, 3 in 4 morajo odigrati najmanj en dvoboj mesečno, sicer izgubijo 2 mesti.

 

14. V primeru prekinitve dvoboja zaradi slabega vremena, se dvoboj nadaljuje in ne začenja znova, termin nadaljevanja je potrebno vpisati v zvezek. Dvoboj se mora končati v petih dnevih od prekinitve.

15. Če je dogovorjen dvoboj in rezervirano igrišče, igralca pa ne prideta odigrati tekme ( kljub sprejemljivemu vremenu) , se oba igralca kaznujeta z odvzemom treh mest. Član kluba, ki ugotovi tako situacijo mora o tem obvestiti vodjo tekmovanja.

16. V primeru igranja tekme pod reflektorji, plača strošek razsvetljave izzivalec.

17. Vsak igralec piramide ima pravico enkrat v letu v zvezek vpisati planirano daljšo odsotnost – najmanj 10 dni (ko ga ne bo možno izzvati). SANKCIJE

18. Zadnji dan v mesecu se izvršijo sankcije nazadovanja po piramidi zaradi morebitnega ne igranja. Če igralec v tem mesecu ne odigra nobenega dvoboja, izgubi 5 mest. V primeru, da odigra le 1 tekmo izgubi 3 mesta. To ne velja za igralce, ki so bili 1. v mesecu na mestih 1, 2, 3 ali 4 (glej 13. člen zgoraj).

19. Igralec, ki 2 meseca ne odigra niti ene tekme, avtomatsko pade na zadnje mesto.

20. V primeru 10-dnevne opravičene in predhodno prijavljene odsotnosti v mesecu je za nekaznovanje dovolj en odigran dvoboj v tem mesecu.To velja za dopust ali poškodbo. V primeru dolgotrajne odsotnosti zaradi poškodbe ali bolezni igralec zgublja po 3 mesta na mesec.

 

OBDOBJE TEKMOVANJA

 

21. Pričetek tekmovanja : 6.5.2017 – uvodni klubski turnir posameznikov

22. Zaključek tekmovanja : 30.9.2017

 

OSTALO

23. Dne 15.9.2017 bo sponzor Piramide podelil nagrado v višini 150,00 EUR igralcu, ki bo v trajanju igranja piramide 2018 do tega dneva, največ dni na prvem mestu.

 

Šentjur, 6.5.2018

 

Vodja tekmovanja
Janez Arzenšek
041 689 331       

Sponzor Piramide